บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 22 คน: เด็กหญิงและเด็กชาย

คำศัพท์

เด็กผู้ชาย
Boy
เด็กผู้หญิง
Girl
ผู้หญิง
Woman
ผู้ชาย
Man
แฟน(ชาย)
Boyfriend
แฟน(หญิง)
Girlfriend
ลูกพี่ลูกน้อง (หญิง)
Cousin (female)
ลูกพี่ลูกน้อง (ชาย)
Cousin (male)
ป้า น้า อาหญิง
Aunt
ลุง อา ชาย
Uncle
ภรรยา
Wife
สามี
Husband

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม