ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 21 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Stepmother
แม่เลี้ยง
Stepfather
พ่อเลี้ยง
Stepsister
น้องเลี้ยงที่เป็นผู้หญิง
Stepbrother
น้องเลี้ยงที่เป็นผู้ชาย
Father-in-law
พ่อตา
Mother-in-law
แม่ยาย
Brother-in-law
พี่เขย
Sister-in-law
น้องสะใภ้
Who is she?
เธอคือใคร
Is this your mother?
นี่เป็นแม่ของคุณหรือ
Who is your father?
คุณพ่อของคุณคือใคร
Are you related?
คุณเป็นญาติเขาหรือป่าว
How old are you?
คุณอายุเท่าไหร่
How old is your sister?
น้องสาวหรือพี่สาวของคุณอายุเท่าไหร่

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน