ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 19 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 19. สี

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

What color is it?
นี่คือสีอะไร
The color is red
สีนี่คือสีแดง
Black
สีดำ
Blue
สีฟ้า
Brown
สีน้ำตาล
Green
สีเขียว
Orange
สีส้ม
Purple
สีม่วง
Red
สีแดง
White
สีขาว
Yellow
สีเหลือง
Gray
สีเทา
Gold
ทอง
Silver
เงิน

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง