บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 18 คำสั่ง: ที่ไหน

คำศัพท์

ข้างหลังของ
In back of
ข้างหน้าของ
In front of
ข้างๆ
Beside
ประตูแรกทางขวา
First door on the right
ถึงไฟแดงที่สี่แล้วเลี้ยวขวา
At the fourth light turn right
คุณเข้าใจผมไหม
Do you understand me?
ทิศเหนือ
North
ทิศตะวันตก
West
ทิศใต้
South
ทิศตะวันออก
East
ไปทางขวา
To the right
ไปทางซ้าย
To the left
มีลิฟท์ไหม
Is there an elevator?
บันไดอยู่ที่ไหน
Where are the stairs?
ไปทางไหน
In which direction?
ประตูที่สองด้านซ้าย
Second door on the left
ถึงหัวถนนข้างหน้าแล้วเลี้ยวซ้าย
At the corner turn left

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม