บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 15 หมายเลข: 1000 ถึง 10,000

คำศัพท์

หนึ่งพัน
One-thousand
สองพัน
Two-thousand
สามพัน
Three-thousand
สี่พัน
Four-thousand
ห้าพัน
Five-thousand
หกพัน
Six-thousand
เจ็ดพัน
Seven-thousand
แปดพัน
Eight-thousand
เก้าพัน
Nine-thousand
หนึ่งหมื่น
Ten-thousand

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม