บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 14 หมายเลข: 100 ถึง 1000

คำศัพท์

หนึ่งร้อย
One-hundred
สองร้อย
Two-hundred
สามร้อย
Three-hundred
สี่ร้อย
Four-hundred
ห้าร้อย
Five-hundred
หกร้อย
Six-hundred
เจ็ดร้อย
Seven-hundred
แปดร้อย
Eight-hundred
เก้าร้อย
Nine-hundred
หนึ่งพัน
One-thousand

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม