บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 13 หมายเลข: 10 ถึง 100

คำศัพท์

สิบ
Ten
ยี่สิบ
Twenty
สามสิบ
Thirty
สี่สิบ
Forty
ห้าสิบ
Fifty
หกสิบ
Sixty
เจ็ดสิบ
Seventy
แปดสิบ
Eighty
เก้าสิบ
Ninety
หนึ่งร้อย
One-hundred

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม