บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 11 หมายเลข: 11 ถึง 20

คำศัพท์

สิบเอ็ด
Eleven
สิบสอง
Twelve
สิบสาม
Thirteen
สิบสี่
Fourteen
สิบห้า
Fifteen
สิบหก
Sixteen
สิบเจ็ด
Seventeen
สิบแปด
Eighteen
สิบเก้า
Nineteen
ยี่สิบ
Twenty

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม