บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 10 หมายเลข: 0 ถึง 10

คำศัพท์

ตัวเลข
Numbers
หนึ่ง
One
สอง
Two
สาม
Three
สี่
Four
ห้า
Five
หก
Six
เจ็ด
Seven
แปด
Eight
เก้า
Nine
สิบ
Ten

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม