บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 9 เริ่ม: คำสำนวน

คำศัพท์

อีกเรื่องหนึ่ง
By the way
อย่างน้อยที่สุด
At least
ในที่สุด
Finally
อย่างไรก็ตาม
However
ดังนั้น
Therefore
ไม่เป็นไร
Don't worry
นั่นขึ้นอยู่กับ
That depends
ฉันขอโทษ
I am sorry
ตอนนี้
Right now
ฉันไม่รู้
I don’t know
เช่นนี้
Like this

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม