ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 8 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Of
ของ
For
สำหรับ
Of the
ของ
If
ถ้า
Since
ตั้งแต่
Although
แม้ว่า
Our
ของเรา
Between
ระหว่าง
Maybe
บางที
On
บน
For example
อย่างเช่น

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย