บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 6 เริ่ม: คำถามสั้น

คำศัพท์

เมื่อไหร่
When?
ที่ไหน
Where?
อันไหน
Which?
ใคร
Who?
ของใคร
Whose?
ทำไม
Why?
อะไร
What?
อย่างไร
How?
นานเท่าไหร่
How long?
เท่าไหร่
How much?
คุณมีไหม
Do you have?
ถึงใคร
To whom?
กับสิ่งไหน
With what?

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม