ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 5 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

I
ฉัน
You (informal)
คุณ
He
เขาผู้ชาย
She
เธอ
We
พวกเรา
You (plural)
พวกคุณ
They
พวกเขา
My
ของฉัน
Your
ของคุณ
His
ของเขา
Her
ของเธอ
This
นี้
That
นั้น
These
เหล่านี้
Those
เหล่านั้น

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี