ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 4 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Please
ได้โปรด
Thank you
ขอบคุณ
You’re welcome
ด้วยความยินดี
Bless you (after a sneeze)
ขอให้คุณแข็งแรง
Happy birthday
สุขสันต์วันเกิด
Congratulations
ขอแสดงความยินดี
Good luck
โชคดี
What is your name?
คุณชื่ออะไร
My name is Maria
ฉันชื่อ มาเรีย
Pardon, I didn’t hear your name
ขอโทษนะ เมื่อกี้ฉันไม่ได้ยินชื่อของคุณ
Pleased to meet you
ยินดีที่ได้พบคุณ
Where are you from?
คุณมาจากที่ไหน
I am from New York
ฉันมาจากนิวยอร์ก

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์