บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 3 เริ่ม: พูดช้าลง

คำศัพท์

พูดช้าๆ
Speak slowly
ฉันไม่เข้าใจ
I don't understand
คุณเข้าใจไหม
Do you understand?
แน่นอน
Sure
ได้โปรดพูดซ้ำอีกครั้ง
Repeat, please
อีกครั้ง
Again
คำต่อคำ
Word by word
ช้าๆ
Slowly
ฉันควรพูดว่าอย่างไร
How do you say?
มันหมายความว่าอย่างไร
What does it mean?
คุณพูดว่าอะไร
What did you say?
คุณมีคำถามหรือไม่
Do you have a question?

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม