ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 2 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Do you speak English?
คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
Yes, a little
ได้ นิดหน่อย
Yes
ใช่
No
ไม่
Nice to meet you
ยินดีที่ได้รู้จัก
Nice to see you
ยินดีที่ได้เจอคุณ
Mr.
นาย
Mrs.
นาง
Miss
นางสาว

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย