บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 2 เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย

คำศัพท์

คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
Do you speak English?
ได้ นิดหน่อย
Yes, a little
ใช่
Yes
ไม่
No
ยินดีที่ได้รู้จัก
Nice to meet you
ยินดีที่ได้เจอคุณ
Nice to see you
นาย
Mr.
นาง
Mrs.
นางสาว
Miss

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม