ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 109 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Libro degli ospiti
สมุดเยี่ยม
Carrello
ตะกร้าช้อปปิ้ง
Gruppo di discussione
กลุ่มข่าวสาร
Abbonarsi
สมัครสมาชิก
Messaggi in uscita
ข้อความที่ส่งออก
Posta crittografata
อีเมลที่เข้ารหัสลับ
Cartella posta inviata
กล่องส่ง
Messaggi cancellati
ข้อความที่ถูกลบ
Posta in arrivo
กล่องขาเข้า
Posta in uscita
กล่องขาออก

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว