ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 107 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Tastiera
แป้นพิมพ์
Pulsante
ปุ่ม
Computer portatile
คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
Modem
โมเด็ม
Pulsante del mouse
ปุ่มเมาส์
Tappetino per il mouse
แผ่นรองเมาส์
Mouse
เม้าส์
Database
ฐานข้อมูล
Clipboard
คลิปบอร์ด

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว