ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 106 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Neretto
ตัวหนา (ข้อความ)
Modello
แบบ
Preferiti
การตั้งค่า
Seleziona la casella
ขีดกากบาทในกล่อง
Trasferimento file
การถ่ายโอนไฟล์
Connessione
เข้าสู่ระบบ
Parola chiave
คำหลัก
Nome utente
ชื่อผู้ใช้
Password
รหัสผ่าน
Firma digitale
ลายเซ็นดิจิตอล
Pubblico dominio
สาธารณะสมบัติ
Larghezza di banda
ช่วงความถี่ของคลื่น
Banner
แบนเนอร์
Icona
ไอคอน
Domande frequenti
คำถามที่ถามบ่อย

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว