ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 104 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Homepage
หน้าแรก
Caricare
อัพโหลด
Scegliere
เลือก
Cartella
โฟลเดอร์
Barra strumenti
แถบเครื่องมือ
Torna indietro
กลับไป
Segnalibro
บุ๊กมาร์ก
Chiocciola
ที่ (@)
Barretta obliqua
ทับ (/)
Due punti
ทวิภาค (:)