ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 102 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 102. การงาน: การหางาน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Hai il permesso di lavoro?
คุณมีใบอนุญาตทำงานไหม
Ho il permesso di lavoro
ผมมีใบอนุญาตทำงาน
Non ho il permesso di lavoro
ผมไม่มีมีใบอนุญาตทำงาน
Quando puoi cominciare?
คุณสามารถเริ่มงานได้เมื่อไหร่
Pago dieci Euro all’ora
ผมจ่ายสิบยูโรต่อชั่วโมง
Pago alla settimana
ผมจะจ่ายเงินให้คุณต่อสัปดาห์
Al mese
ต่อเดือน
Presentati alle otto del mattino
มาถึงที่นี่ 8 โมงเช้า
Il lavoro finisce alle quattro e mezza del pomeriggio
เลิกงาน 4 โมงครึ่ง
Sabato e domenica sono liberi
คุณได้หยุดวันเสาร์และอาทิตย์
Devi indossare un’uniforme
คุณจะสวมเครื่องแบบ
Si fa così
คุณทำเช่นนี้