ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 98 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Dove sono le forbici?
กรรไกรอยู่ที่ไหน
Temperamatita
กบเหลาดินสอ
Fermaglio
คลิปหนีบกระดาษ
Mi serve una penna
ผมต้องการปากกา
Blocco appunti
สมุดฉีก
Righello
ไม้บรรทัด
Busta
ซองจดหมาย
Francobollo
แสตมป์
Colla
กาว
Gomma per cancellare
ยางลบ