ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 97 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Fax
เครื่องแฟ็กซ์
Fotocopiatrice
เครื่องถ่ายเอกสาร
Telefono
โทรศัพท์
Proiettore
เครื่องฉาย
Computer
คอมพิวเตอร์
Schermo
จอภาพ
La stampante funziona?
เครื่องพิมพ์ทำงานหรือไม่
Disco
แผ่นดิสก์
Calcolatore
เครื่องคิดเลข