ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 95 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Hai le stampelle?
คุณมีไม้เท้าไหม
Distorsione
เคล็ด
L’osso è rotto
คุณทำกระดูกหัก
Mi serve un analgesico
ผมจำเป็นยาสำหรับอาการปวด
Non ho la pressione alta
ผมไม่ได้มีความดันโลหิตสูง
Sono incinta
ฉันตั้งท้อง
Ho un eritema
ผมเป็นผื่น
La ferita è infetta
มีการติดเชื่อในแผลที่ถูกบาด
Guarda questo ematoma
ดูที่แผลฟกช้ำนี่
Influenza
ไข้หวัดใหญ่
Ho il raffreddore
ผมมีอาการเป็นหวัด
Ho i brividi
ผมมีอาการหนาวสั่น
Dove fa male?
เจ็บที่ไหน
Dappertutto
ทุกที่
Da quanto si sente così?
นานแค่ไหนแล้วที่คุณรู้สึกแบบนี้
Mi sento così da tre giorni
ผมได้รู้สึกแบบนี้มาเป็นเวลา 3 วันแล้ว
Prende qualche medicina?
คุณกินยาอะไรอยู่หรือเปล่า
Sì, per il cuore
ใช่ สำหรับหัวใจของผม