ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 94 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Ha la febbre?
คุณมีไข้หรือไม่
Sì, ho la febbre
ใช่ ผมมีไข้
Ho la febbre da ieri
ผมมีไข้ตั้งแต่เมื่อวาน
Può chiamarmi un dottore?
คุณจะกรุณาเรียกหมอให้ได้ไหม
Quando arriva il dottore?
เมื่อไหร่หมอจะมา
Mi fa male il piede
เท้าของผมเจ็บ
Sono caduto
ผมล้ม
Ho avuto un incidente
ผมประสบอุบัติเหตุ
Penso sia rotto
ผมคิดว่าผมทำมันหัก
Riposo a letto
พักบนเตียง
Termoforo
กระเป๋าไฟฟ้า
Compressa di ghiaccio
เจลเก็บความเย็น
Reggibraccio
ผ้าคล้องแขนคนเจ็บ
Serve un’ingessatura
คุณจำเป็นต้องเข้าเฝือก

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ