ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 93 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Mi serve un dottore
ผมจำเป็นต้องพบแพทย์
Il dottore è in ambulatorio?
หมออยู่หรือเปล่า
Non mi sento bene
ผมรู้สึกไม่สบาย
Sono ammalato
ผมป่วย
Mi fa male lo stomaco
ผมมีอาการปวดท้อง
Mi fa male la testa
ผมมีอาการปวดศีรษะ
Devo distendermi
ผมจำเป็นต้องนอนพักผ่อน
Mi fa male la gola
ผมเจ็บคอ
Ho la nausea
ผมรู้สึกคลื่นไส้
Ho un’allergia
ผมมีอาการแพ้
Ho la diarrea
ผมมีอาการท้องเสีย
Mi gira la testa
ผมเวียนหัว
Ho un’emicrania
ผมมีอาการไมเกรน

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ