ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 91 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Gli insetti non mi piacciono
ผมไม่ชอบแมลง
Ape
ผึ้ง
Ci sono sempre così tante mosche?
มีแมลงวันเยอะอย่างนี้เสมอหรือ
Che tipo di ragno?
แมงมุมชนิดไหน
Verme
หนอน
Farfalla
ผีเสื้อ
Coccinella
เต่าทอง
Formica
มด
Bruco
บุ้ง
Gli scarafaggi sono sporchi
แมลงสาบสกปรก
Questo è un repellente per insetti
นี้คือยาขับไล่แมลง

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ