ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 89 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Animali
สัตว์
Hai un cane?
คุณมีสุนัขไหม
Sono allergico ai gatti
ผมแพ้แมว
Ho un uccello
ผมมีนกตัวหนึ่ง
Coniglio
กระต่าย
Gallina
ไก่
Gallo
ไก่ตัวผู้
Cavallo
ม้า
Mi piacciono i cavalli
ผมชอบม้า
Pollo
ไก่
Maiale
หมู

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ