ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 87 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Vado a fare una passeggiata
ผมกำลังจะไปเดินเล่น
Non mi piace guardare la televisione
ผมไม่จำเป็นต้องดูโทรทัศน์
Non devo guardare il film
ผมไม่จำเป็นต้องดูหนังนั่น
Devo usare il computer
ผมจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
Devo attraversare la strada
ผมจำเป็นต้องข้ามถนน
Devo spendere soldi
ผมจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
Devo spedirlo per posta
ผมจำเป็นต้องส่งทางไปรษณีย์
Devo fare la fila
ผมจำเป็นต้องยืนเข้าแถว
Non devo fare un deposito in banca
ผมไม่จำเป็นต้องฝากเงินเข้าธนาคาร

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน