ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 78 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Condimento
เครื่องปรุงรส
Senape
มัสตาร์ด
Ketchup
ซอสมะเขือเทศ
Maionese
มายองเนส
Olio
น้ำมัน
Aceto
น้ำส้มสายชู
Manca sale
มันยังต้องใส่เกลืออีก
Farina
แป้ง
Miele
น้ำผึ้ง
Marmellata
แยม
Avena
ข้าวโอ๊ต
Frumento
ข้าวสาลี

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง