ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 69 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Negozio di alimentari
ร้านขายกับข้าว
Il negozio di alimentari è aperto
ร้านขายกับข้าวเปิด
Carrello
รถเข็นช้อปปิ้ง
Cestino
ตะกร้า
Hai del riso?
มีข้าวไหม
Comprare
ซื้อ
Pagare
จ่ายเงิน
In quale corsia?
อยู่ช่องไหน
Macelleria
ร้านขายเนื้อ
Panificio
เบเกอรี่
Dov’è l’acqua?
น้ำอยู่ที่ไหน
Cucinare
ทำอาหาร
Mangiare in famiglia
ทานอาหารค่ำกับครอบครัว
Ho fame
ผมหิว
Preparare la tavola
ตั้งโต๊ะ

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง