ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 66 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Come viene cotto?
สิ่งนี้จัดเตรียมอย่างไร
Al forno
อบ
Alla griglia
ย่าง
Arrosto
ย่าง
Fritto
ทอด
Saltato
ผัด
Tostato
ปิ้ง
Al vapore
นึ่ง
A pezzetti
สับ
È bruciato
มันไหม้
Prima colazione
อาหารเช้า
Pranzo
อาหารกลางวัน
Cena
อาหารเย็น
Spuntino
ขนมขบเคี้ยว
Sono a dieta
ผมกำลังลดน้ำหนัก
Sono vegetariano
ผมเป็นมังสวิรัต
Non mangio carne
ผมไม่กินเนื้อสัตว์
Sono allergico alle noci
ผมแพ้ถั่ว

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น