ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 65 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Mi porti la frutta?
คุณเอาผลไม้มาให้ผมได้ไหม
È sporco
มันสกปรก
Posso avere ancora acqua?
เติมน้ำให้ผมได้ไหม
Molto buono
อร่อยมาก
È piccante?
เผ็ดไหม
Il pesce è fresco?
ปลาสดไหม
Sono dolci?
หวานไหม
Aspro
เปรี้ยว
Il cibo è freddo
อาหารเย็น
È freddo
มันเย็น

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ