บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอิตาลี :: บทเรียน 64 ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร

คำศัพท์

เนื้อนี้ดิบ
La carne è cruda
ผมชอบเนื่อไม่สุกมาก
Mi piace al sangue
ผมชอบเนื้อสุกปานกลาง
Mi piace non troppo al sangue
เนื้อสุกๆ
Ben cotto
ผมอยากลองอาหารพื้นบ้าน
Vorrei provare un piatto regionale
ผมแพ้อาหารหลายอย่าง
Sono allergico a diversi cibi
มันมีส่วนผสมอะไรบ้าง
Che ingredienti contiene?
คุณมีเนื้อชนิดไหน
Che tipo di carne avete?

บทเรียนภาษาอิตาลีเพิ่มเติม