ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 58 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Porto una misura grande
ผมใส่ขนาดใหญ่
Media
กลาง
Piccola
เล็ก
Hai una misura più grande?
คุณมีขนาดใหญ่กว่านี่ไหม
Hai una misura più piccola?
คุณมีขนาดเล็กกว่านี่ไหม
È troppo stretto
นี่มันแน่นเกินไป
Mi sta bene
พอดีกับผมเลย
Dove sono i costumi da bagno?
ผมจะหาชุดว่ายน้ำได้ที่ไหน
Abbigliamento
เสื้อผ้า
Camicetta
เสื้อครึ่งตัวของผู้หญิง
Vestito
เสื้อชุด
Calzonicini corti
กางเกงขาสั้น
Lo compro
ผมจะซื้อมัน
Mi piace questa camicia
ผมชอบเสื้อตัวนี้

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร