ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 57 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Vado a fare spese
ผมจะไปช้อปปิ้ง
Dov’è la zona dei negozi?
บริเวณช็อปปิ้งหลักอยู่ที่ไหน
Voglio andare al centro commerciale
ผมต้องการที่จะไปศูนย์การค้า
Puoi aiutarmi?
คุณช่วยผมได้ไหม
Dò solo un’occhiata
ผมแค่ดูเฉยๆ
Puoi mostrarmi delle camicie?
คุณให้ผมดูเสื้อเชิ้ตได้ไหม
Dov’è il camerino?
ห้องลองเสื้อผ้าอยู่ทางไหน
Posso provare?
ผมลองได้ไหม
Il colore non mi sta bene
สีไม่เหมาะกับผม
Hai un altro colore?
คุณมีสีอื่นไหม
Mi piace
ผมชอบมัน
Non mi piace
ผมไม่ชอบมัน

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส