บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอิตาลี :: บทเรียน 52 รอบเมือง: อยู่ที่ไหน

คำศัพท์

ป้ายรถเมล์อยู่ตรงไหน
Dove’è la fermata dell’autobus?
สถานีต่อไปคืออะไร
Qual è la prossima fermata?
นี่คือสถานีที่ฉันจะต้องลงใช่ไหม
È questa la mia fermata?
ขอโทษนะ ฉันต้องลงที่นี่
Scusa, devo scendere qui
พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน
Dov’è il museo?
โทรศัพท์สาธารณะ
Telefono pubblico
มีสมุดโทรศัพท์ไหม
C’è l’elenco telefonico?
คุณขายนิตยสารในภาษาอังกฤษหรือไม่
Vendi riviste in inglese?
ภาพยนตร์เริ่มเวลากี่โมง
A che ora comincia il film?
ฉันต้องการตั๋วสี่ใบ
Vorrei quattro biglietti, per favore
หนังพากท์เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหม
Il film è in inglese?
ข้าวโพดคั่ว
Popcorn
ฉันจะหาร้านขายยาได้ที่ไหน
Dov’è la farmacia?
ตัวเมือง
In centro

บทเรียนภาษาอิตาลีเพิ่มเติม