ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 40 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Aeroporto
สนามบิน
Aeroplano
เครื่องบิน
Volo
เที่ยวบิน
Biglietto
ตั๋ว
Pilota
นักบิน
Assistente di volo
แอร์โฮสเตส
Numero del volo
เที่ยวบินหมายเลข
Uscita d’imbarco
ประตูทางก่อนขึ้นเครื่อง
Carta d’imbarco
บัตรผ่านขึ้นเครื่อง
Passaporto
หนังสือเดินทาง
Bagaglio a mano
กระเป๋าถือ
Valigia
กระเป๋าเดินทาง
Bagaglio
กระเป๋าเดินทาง

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ