บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอิตาลี :: บทเรียน 35 คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่

คำศัพท์

เก่า
Vecchio
ใหม่
Nuovo
หยาบ
Ruvido
เรียบ
Liscio
หนา
Spesso
บาง
Sottile
เย็น (อากาศ)
Freddo
ร้อน (อากาศ)
Caldo
ทั้งหมด
Tutti
ไม่มี
Nessuno
ก่อน
Prima
หลังจาก
Dopo

บทเรียนภาษาอิตาลีเพิ่มเติม