บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอิตาลี :: บทเรียน 34 คำตรงข้าม: มาก/น้อย

คำศัพท์

มากกว่า
Più
น้อยกว่า
Meno
ถูกต้อง
Giusto
ไม่ถูกต้อง
Sbagliato
มีความสุข
Felice
เสียใจ
Triste
สะอาด
Pulito
สกปรก
Sporco
มีชีวิตชีวา, มีชีวิตอยู่
Vivo
ตาย
Morto
สาย
Tardi
แต่แรก
Presto

บทเรียนภาษาอิตาลีเพิ่มเติม