ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 32 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Freddo
เย็น
Caldo
ร้อน
Chiaro
สว่าง
Scuro
มืด
Cattivo
ไม่ดี
Buono
ดี
Da solo
คนเดียว
Insieme
พร้อมกับคนอื่น
Bagnato
เปียก
Asciutto
แห้ง
Con
ด้วย
Senza
ไม่มี

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน