ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 31 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Facile
ง่าย
Difficile
ยาก
Identico
เหมือนกัน
Diverso
แตกต่าง
Tirare
ดึง
Spingere
ดัน
Pochi
เล็กน้อย
Molti
มากมาย
Lungo
ยาว
Corto
สั้น
Niente
ไม่มีอะไร
Qualcosa
บางสิ่งบางอย่าง

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่