ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 28 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Che giorno?
วันอะไร
Che mese?
เดือนอะไร
Quando?
เมื่อไหร่
Quand’è il tuo appuntamento?
คุณมีนัดตอนกี่โมง
Svegliami alle otto
ปลุกฉันตอน 8 โมง
Possiamo parlarne domani?
เราคุยกันพรุ่งนี้ได้ไหม
Dopo
ภายหลัง
Sempre
ตลอดเวลา
Prima
ก่อนหน้านี้
Presto
แต่แรก
Più tardi
ภายหลัง
Molte volte
หลายครั้ง
Mai
ไม่เคย
Ora
ขณะนี้
Una volta
ครั้งหนึ่ง
A volte
บางครั้ง
Presto
ในไม่ช้า

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม