บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอิตาลี :: บทเรียน 27 เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร

คำศัพท์

กี่โมงแล้ว
Che ora è?
ตอนกี่โมง
A che ora?
ตอนนี้บ่ายโมง
È l’una
ตอนนี้เก้าโมงสี่สิบห้า
Sono le nove e quarantacinque
ตอน 9 โมง
Alle nove
ตอน 4 โมง
Alle quattro
เที่ยง
Mezzogiorno
เที่ยงคืน
Mezzanotte
ตอนเช้า
Mattino
ตอนบ่าย
Pomeriggio
ตอนเย็น
Sera
กลางคืน
Notte

บทเรียนภาษาอิตาลีเพิ่มเติม