ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 26 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Duemila undici
ปีสองพันสิบเอ็ด
Duemila dodici
ปีสองพันสิบสอง
Duemila tredici
ปีสองพันสิบสาม
Duemila quattordici
ปีสองพันสิบสี่
Duemila quindici
ปีสองพันสิบห้า
Duemila sedici
ปีสองพันสิบหก
Duemila diciassette
ปีสองพันสิบเจ็ด
Duemila diciotto
ปีสองพันสิบแปด
Duemila diciannove
ปีสองพันสิบเก้า
Che giorno è oggi?
วันนี้เป็นวันอะไร
La settimana scorsa
อาทิตย์ที่แล้ว
Il mese scorso
เดือนที่แล้ว
La settimana prossima
อาทิตย์หน้า
Il mese prossimo
เดือนหน้า
L’anno prossimo
ปีหน้า
Stanotte
คืนนี้
Ieri notte
เมื่อคืน
Domani mattina
พรุ่งนี้เช้า
Due giorni fa
เมื่อวานซืน
Dopodomani
วันมะรืนนี้
Fine settimana
สุดสัปดาห์

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน