ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 25 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

I mesi dell’anno
เดือนของปี
Gennaio
มกราคม
Febbraio
กุมภาพันธ์
Marzo
มีนาคม
Aprile
เมษายน
Maggio
พฤษภาคม
Giugno
มิถุนายน
Luglio
กรกฎาคม
Agosto
สิงหาคม
Settembre
กันยายน
Ottobre
ตุลาคม
Novembre
พฤศจิกายน
Dicembre
ธันวาคม

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ