ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 21 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Madre acquisita
แม่เลี้ยง
Padre acquisito
พ่อเลี้ยง
Sorella acquisita
น้องเลี้ยงที่เป็นผู้หญิง
Fratello acquisito
น้องเลี้ยงที่เป็นผู้ชาย
Suocero
พ่อตา
Suocera
แม่ยาย
Cognato
พี่เขย
Cognata
น้องสะใภ้
Chi è lei?
เธอคือใคร
È tua madre?
นี่เป็นแม่ของคุณหรือ
Chi è tuo padre?
คุณพ่อของคุณคือใคร
Siete parenti?
คุณเป็นญาติเขาหรือป่าว
Quanti anni hai?
คุณอายุเท่าไหร่
Quanti anni ha tua sorella?
น้องสาวหรือพี่สาวของคุณอายุเท่าไหร่

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน