ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 20 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Gente
ผู้คน
Madre
แม่
Padre
พ่อ
Fratello
พี่ชาย น้องชาย
Sorella
พี่สาว น้องสาว
Figlio
ลูกชาย
Figlia
ลูกสาว
Nipote
หลานชาย
Nipote
หลานสาว
Nonno
คุณปู่ คุณตา
Nonna
คุณย่า คุณยาย

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน