ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 18 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Dietro a
ข้างหลังของ
Davanti a
ข้างหน้าของ
Accanto a
ข้างๆ
Prima porta a destra
ประตูแรกทางขวา
Al quarto semaforo girare a destra
ถึงไฟแดงที่สี่แล้วเลี้ยวขวา
Mi capisci?
คุณเข้าใจผมไหม
Nord
ทิศเหนือ
Ovest
ทิศตะวันตก
Sud
ทิศใต้
Est
ทิศตะวันออก
Alla destra
ไปทางขวา
Alla sinistra
ไปทางซ้าย
C’è l’ascensore?
มีลิฟท์ไหม
Dove sono le scale?
บันไดอยู่ที่ไหน
In quale direzione?
ไปทางไหน
Seconda porta a sinistra
ประตูที่สองด้านซ้าย
All’angolo girare a sinistra
ถึงหัวถนนข้างหน้าแล้วเลี้ยวซ้าย

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน