ภาษาไทย ภาษาอิตาเลียน บทเรียน 17 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอิตาเลียน :: บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย

Sempre dritto
ตรงไปเลย
Dietro
ข้างหลัง
Davanti
ข้างหน้า
Dentro
ข้างใน
Fuori
ข้างนอก
Qui
ที่นี่
ที่นั่น
Vicino
ใกล้
Lontano
ไกล
Lungo il muro
ตามผนัง
Dietro l’angolo
ตรงหัวมุม
Alla scrivania
ที่โต๊ะ
Nella linea
ในแถว
Al piano inferiore
ชั้นล่าง
Al piano superiore
ชั้นบน
In fondo al corridoio
เลยไปตามทางเดินในตึก

เพิ่มเติม ภาษาอิตาเลียน

บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า